od przedszkola
do seniora

native speakers

przedszkolaki

Nauka języka angielskiego lub niemieckiego dla dzieci w wieku 4-6 lat .Uczymy metodą bezpośrednią uczącą komunikatywnego języka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Nauka uzupełniana jest materiałami edukacyjnymi takimi jak kolorowe książeczki, karty obrazkowe, gry, plakaty, płyty z grami multimedialnymi oraz piosenkami. W zajęciach bierze udział pacynka Cookie- pomocnik nauczyciela. Metoda łączy w sobie elementy nauki, zabawy oraz ruchu tak by dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać. W ramach zajęć odbywają się warsztaty z doświadczonym w pracy z dziećmi native speakerem z Anglii.

dzieci

Kursy języka angielskiego ,niemieckiego i hiszpańskiego skierowane są do dzieci w wieku od 7-12 lat. Lekcje dla dzieci to nie tylko nauka z podręcznika. Kursy prowadzone są przez polskiego lektora. Zajęcia wzbogacone są o materiały audiowizualne, zabawy ruchowe, gry interaktywne oraz projekty klasowe, które angażują dzieci do współpracy. Organizujemy również BEZPŁATNE, cykliczne warsztaty tematyczne związane ze sztuką, sportem, nauką gry na instrumentach oraz zabawy Halloween, imprezy świąteczne, dzień św. Patryka itd. W ramach zajęć odbywają się warsztaty z doświadczonym w pracy z dziećmi native speakerem z Anglii. Każda lekcja z Devon School jest inna, niebanalna.

młodzież

Kursy języka angielskiego i niemieckiego skierowane do młodzieży 13+. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w tandemie na zmianę lektor polski z native speakerem. Kurs języka niemieckiego i hiszpańskiego prowadzone są wyłącznie przez polskiego lektora. Uczymy metodą komunikatywną, która zapewnia naszym kursantom wysoką skuteczność oraz satysfakcję. Nauka języka angielskiego prowadzona jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Kurs to nie tylko nauka gramatyki i słówek z podręcznika, zajęcia mają charakter interaktywny, główny nacisk kładziemy na rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Nasze lekcje wzbogacone są o ciekawe projekty grupowe, gry interaktywne oraz wykłady tematyczne. Oferujemy również KURSY MATURALNE na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pisemnym i ustnym. Dla młodszych uczestników KURSY ÓSMOKLASISTY.

dorośli

Kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego dla dorosłych. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są głównie przez lektora zagranicznego. Natomiast kursy języka niemieckiego hiszpańskiego prowadzi polski lektor. Uczymy metodą komunikatywną, która zapewnia naszym kurantom wysoką skuteczność oraz satysfakcję. Nauka języka prowadzona jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Kurs dla dorosłych nastawiony jest na rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania. Nauka z nami nie jest nudna, bo wzbogacamy ją materiałami audiowizualnymi, wykładami tematycznymi.


egzaminacyjne

Kursy FCE, CAE, ITELS ukierunkowane są na rozwijanie ogólnych umiejętności językowych w kontekście wymogów egzaminacyjnych. Istotne jest zaznajomienie się z technikami rozwiązywania testów gramatycznych, leksykalnych, oraz z wymogami dotyczącymi tekstów pisanych. Postępy w nauce sprawdzane są poprzez testy, które pozwalają uczniom na systematyczną ocenę własnej pracy. Dodatkowe konsultacje z native speakerem wzmacniają pewność siebie naszych kursantów.
Kursy maturalne/gimnazjalne rozwijają wszystkie umiejętności językowe testowane podczas ustnego i pisemnego egzaminu dojrzałości lub egzaminu gimnazjalnego. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracamy na techniki egzaminacyjne, których znajomość jest niezbędna w trakcie podchodzenia do w/w egzaminów. Kursy prowadzone zgodnie z wymogami MEN, dotyczącymi matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzaminów gimnazjalnych. Nasi kursanci testują swoja wiedzę również z native speakers.

one2one

One to One z językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim to propozycja dla osób nastawionych na zajęcia indywidualne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów proponujemy różne opcje kursów :
zajęcia indywidualne z lektorem polskim
zajęcia indywidualne z native-speakerem
zajęcia dwójki z lektorem polskim lub native-speakerem

Devon School
ul. Bławatkowa 3
Bytom-Miechowice

Tel: 608 195 263 kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku 15.00-20.00
Email: biuro@devonschool.pl