Dla firm

kursy dla firm

little_british_flag   angielski – ogólny

little_british_flag   angielski – biznesowy

little_british_flag   angielski – dla asystentek

little_german_flag   niemiecki – ogólny

little_german_flag   niemiecki – biznesowy

one2one_icon   indywidualne

 

W ramach kursu językowego oferujemy:

 • analizę potrzeb językowych
 • przeprowadzenie testów wstępnych sprawdzających poziom aktualnych umiejętności
 • rozmowę kwalifikacyjną umożliwiającą określenie właściwego poziomu nauczania
 • dobór materiałów i metod nauczania uwzględniając kulturę organizacyjną klienta oraz specyfikę języka zawodowego
 • dodatkowe materiały dydaktyczne
 • dojazd lektora do klienta na zajęcia
 • testy sprawdzające postępy w trakcie trwania szkolenia
 • raporty z frekwencji
 • test końcowy
 • raport podsumowujący

 

Cennik szkoleń

Cennik szkoleń jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta. Koszt szkolenia jest uzależniony od:

 • rodzaju szkolenia
 • częstotliwości zajęć
 • długości trwania szkolenia

 


little_british_flag   Angielski ogólny

Nauka komunikacyjnej znajomości języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Ogólny kurs języka angielskiego nastawiony na rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

Poziomy zaawansowania:
A1 elementary
A2 pre-intermediate
B1 intermediate
B2 upper-intermediate
C1/C2 advanced

Warianty:
Standardowy kurs 1x80min tygodniowo
czas trwania: 40godz/40min w semestrze

Standardowy PLUS kurs 2x80min tygodniowo
czas trwania: 80godz/40min w semestrze

Intensywny kurs 3x80min tygodniowo
czas trwania: 120godz/40min w semestrze

+ dodatkowe konsultacje z lektorem

 

little_british_flag   Angielski w biznesie

nauka języka angielskiego w biznesie adresowana między innymi do kadry zarządzającej firm i instytucji oraz personelu administracyjnego. Kurs dotyczący zagadnień z dziedziny biznesu nastawiony na rozwój wszystkich sprawności językowych: pisania, mówienia oraz czytania niezbędnych we wszystkich sytuacjach zawodowych.

Poziomy zaawansowania:
A1 elementary
A2 pre-intermediate
B1 intermediate
B2 upper-intermediate
C1/C2 advanced

Warianty:
Standardowy kurs 1x80min tygodniowo
czas trwania: 40godz/40min w semestrze

Standardowy PLUS kurs 2x80min tygodniowo
czas trwania: 80godz/40min w semestrze

Intensywny kurs 3x80min tygodniowo
czas trwania: 120godz/40min w semestrze

+ dodatkowe konsultacje z lektorem

 

little_british_flag   Angielski dla sekretarek i asystentek

Nauka języka angielskiego w pracy profesjonalnej sekretarki/asystentki. Kurs nastawiony na ćwiczenie sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim, poszerzanie umiejętności konwersacyjnych w codziennej pracy biurowej (np. rozmowy telefoniczne z zagranicznym kontrahentem). Zajęcia poświęcone są również prowadzeniu korespondencji służbowej, zawierają elementy języka prawniczego.

Poziomy zaawansowania:
A2 pre-intermediate
B1 intermediate
B2 upper-intermediate
C1/C2 advanced

Warianty:
Standardowy kurs 1x80min tygodniowo
czas trwania: 40godz/40min w semestrze

Standardowy PLUS kurs 2x80min tygodniowo
czas trwania: 80godz/40min w semestrze

Intensywny kurs 3x80min tygodniowo
czas trwania: 120godz/40min w semestrze

+ dodatkowe konsultacje z lektorem

 

little_german_flag   Niemiecki – ogólny

nauka komunikacyjnej znajomości języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Ogólny kurs języka niemieckiego nastawiony na rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie.

Poziomy zaawansowania:
A1 początkujący
A2 podstawowy
B1 średniozaawansowany
B2 średniozaawansowany plus
C1/C2 zaawansowany

Warianty:
Standardowy kurs 1x80min tygodniowo
czas trwania: 40godz/40min w semestrze

Standardowy PLUS kurs 2x80min tygodniowo
czas trwania: 80godz/40min w semestrze

Intensywny kurs 3x80min tygodniowo
czas trwania: 120godz/40min w semestrze

+ dodatkowe konsultacje z lektorem

 

little_german_flag   Niemiecki w biznesie

Nauka języka niemieckiego w biznesie adresowana między innymi do kadry zarządzającej firm i instytucji oraz personelu administracyjnego. Kurs dotyczący zagadnień z dziedziny biznesu nastawiony na rozwój wszystkich sprawności językowych: pisania, mówienia oraz czytania niezbędnych we wszystkich sytuacjach zawodowych.

Poziomy zaawansowania:
A1 początkujący
A2 podstawowy
B1 średniozaawansowany
B2 średniozaawansowany plus
C1/C2 zaawansowany

Warianty:
Standardowy kurs 1x80min tygodniowo
czas trwania: 40godz/40min w semestrze

Standardowy PLUS kurs 2x80min tygodniowo
czas trwania: 80godz/40min w semestrze

Intensywny kurs 3x80min tygodniowo
czas trwania: 120godz/40min w semestrze

+ dodatkowe konsultacje z lektorem

 

one2one_icon   one2one SUPER PAKIET ZAJĘĆINDYWIDUALNYCH z Native Speakerem

Zajęcia adresowane do osób których charakter pracy nie pozwala na regularne uczestniczenie w zajęciach językowych. Kurs cechuje duża elastyczność organizacyjna. Intensywność oraz terminy spotkań ustalane są zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Poziomy zaawansowania:
A2 pre-intermediate
B1 intermediate
B2 upper-intermediate
C1/C2 advanced

Warianty:
General English
Business English
Konwersacje